globe  Mixto arendus

Arendatav planeeringuala asub Paldiski maantee ääres Tallinnas Haabersti Linnaosas Astangu ja Paldiski maantee ristumiskohas.

Kehtiva detailplaneeringuga ala, suurusega 18 ha hõlmab endas äri- ja korterelamute funktsiooniga kinnistuid ning ühte eralasteaia jaoks mõeldud kinnistut, luues planeeringualast tervikliku elukeskkonna. Tänaseks on planeeringualale rajatud kauplusehoone, mis avati september 2014.

Kinnistute suurused on vahemikus ca 2700 kuni 7000 ruutmeetrit, mis kõik omavad ehitusõigust -1 kuni 5 korrust vastavalt planeeritava hoone vajadusele. Kortermajade ehitusõiguseks on kuni 5 korrust.

Tänaseks on planeeringuala varustatud gaasiga-, elektrienergia-, veega-, kanalisatsiooniga- ja drenaaziga. 2017 aasta alguses alustatakse planeeringuala taristu rajamisega ning ehitatakse välja kinnistute liitumised tehnovõrkudega, mille tulemusena on võimalik alustada kinnistute hoonestamisega.

Paralleelselt taristu rajamisega alustame ka esimese kortermaja ehitamisega.